Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Externý učiteľ na Klinike Urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK Bratislava
od r. 2014-externé doktorandské štúdium na LFUK v odbore vnútorné lekárstvo.

MUDr. Michaela Macháčová - Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Dosiahnuté odborné vzdelanie: 

  • 2001 - I. st. v odbore anesteziológia a resuscitácia
  • 2006 - postupová skúška v odbore vnútorné lekárstvo
  • 2007 - euroatestácia v odbore všeobecné lekárstvo

Certifikáty:

  • 2000 -  školenie pôrodníckej analgézie
  • 2003 - problematika riešenia akútnej a chronickej bolesti

Spoločnosti:

  • Viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov - www.vpl.sk
  • Národný reprezentant Slovenska za všeobecných praktických lekárov  v medzinárodnej organizácii WONCA ( medzinárodná organizácia združujúca viac ako 500 tisíc lekárov z viac ako 130 krajín z celého sveta) -  www.globalfamilydoctor.com
  • Člen svetového výboru WONCA pre nominácie a ocenenie
  • www.slovenskypacient.sk

Dosiahnuté pracovné skúsenosti

1.9.1998-31.10.2005 sekundárny lekár OAIM, Nemocnica Topoľčany n.o.

1.11.2005-30.6.2006 vedúci lekár centrálnej JIS, Nemocnica Topoľčany n.o.

1.7.2006-31.12.2006 lekár International Rescue System s.r.o.

sekundárny lekár v dialyzačnom stredisku Topoľčany, B.Braun Avitum s.r.o.

1.1.2007- do t.č.  všeobecný lekár pre dospelých-MIMAD s.r.o., Krušovská 19, Topoľčany

Publikácia

PREVENCIA CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY u pacientov s briláciou predsiení PREVENCIA CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY u pacientov s  briláciou predsiení