DOVOLENKA 6.7-10.7.2020, zastupuje MUDr. Barboríková, len akútne stavy, vždy treba telefonicky konzultovať 038/ 5320328

V prípade úmrtia, treba volať KOS-112, od 1.7.2018 sú na obhliadku zomrelého určení ÚDZS profesionálni lekári

odber krvi - denne od 7,00-8,00