10.5.2021 plánovaná dovolenka, zastupuje MUDr. Barboríková, len akútne stavy,najprv telefonicky konzultovať 038/ 5320328

Pacienti COVID pozit- pri akútnom zhoršení treba kontaktovať v čase keď neordinujeme , PETVAL-038/5320444- zabezpečí prevoz na COVID oddelenie v nemocnici Svet Zdravia, vžiadnom prípade nikde nechoďte!!!!

V prípade úmrtia, treba volať KOS-112, od 1.7.2018 sú na obhliadku zomrelého určení ÚDZS profesionálni lekári

odber krvi - denne od 7,00-8,00