Dovolenka 30.11.-13.12. zastupuje MUDr Barboríková, tel. 038/532 038- najpr tel kontaktovať

Pacienti COVID pozit- pri akútnom zhoršení treba kontaktovať v čase keď neordinujeme , PETVAL-038/5320444- zabezpečí prevoz na COVID oddelenie v nemocnici Svet Zdravia, vžiadnom prípade nikde nechoďte!!!!

V prípade úmrtia, treba volať KOS-112, od 1.7.2018 sú na obhliadku zomrelého určení ÚDZS profesionálni lekári

odber krvi - denne od 7,00-8,00