Dovolenka: 17.2.-24.2.2020, zastupuje MUDr. Barboríková

Dovolenka 7.2.2020- zastupuje MUDr.Mikeska

V prípade úmrtia, treba volať KOS-112, od 1.7.2018 sú na obhliadku zomrelého určení ÚDZS profesionálni lekári

Predoperačné vyšetrenia a preventívne prehliadky : v utorok, streda, štvrtok

odber krvi - denne od 7,00-8,00