V prípade úmrtia, treba volať KOS-112, od 1.7.2018 sú na obhliadku zomrelého určení ÚDZS profesionálni lekári