Vyhlásenie účastníkov XXXVIII. Výročnej konferencie SSVPL

NA PACIENTA ZAMERANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ