Pripravte sa na návštevu lekára

SLOVENSKÝ PACIENT
je občianske združenie pôsobiace od roku 2011, ktoré podporuje situáciu pacientov na Slovensku. Zameriava sa na osvetu a zdelávanie v oblasti zdravotníctva.