Mesačník Zdravie

Aprílové vydanie

Pravidelne prispievam aj do časopisu Zdravie. V aprílovom čísle som sa venovala téme - alergie z pohľadu všeobecného lekára pre dospelých.