Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Moderná ambulancia  kde poskytujeme:

Zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa:

 • diagnostické a liečebné služby
 • laboratórne odbery
 • konzultácia výsledkov
 • predpis liekov
 • doporučenia na vyšetrenie k špecialistovi
 • infúzna terapia
 • očkovania (povinné aj nepovinné)
 • vydávanie potvrdení

Preventívne prehliadky

Každé 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom, pre darcov krvi 1x za rok, vrátane EKG u pacientov po 40. roku života a vrátane vyšetrenia stolice na okultné krvácanie u pacientov po 40. roku života. Laboratórne vyšetrenia krvi závisia od zdravotného stavu, pridružených ochorení, užívaných liekov, predchádzajúcich laboratórnych výsledkov.

Očkovanie

 • Povinné preočkovanie proti tetanu, každých 15 rokov,vakcíny sú  zdarma dostupné v ambulancii, alebo BOOSTRIX vakcina (proti tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu) za poplatok 11,78 €.
 • Očkovanie Twinrix vakcínou Adult-proti žltačkám typu A B. Imunita po očkovaní 3 dávkami je celoživotná.
 • Očkovanie proti hepatitíde typu B, podľa Vyhláškyo prevencii a kontrole prenosných ochorení č.585/2008 a §9 ods.3, vakcínaje hradená zo zdravotného poistenia príslušnou zdravotnou poisťovňou aj pre všetkých diabetikov.
 • Očkovanie proti sezónnej chrípke budeme aktualizovať, očkovanie sa vykonáva v jesenných mesiacoch.

Pracovná zdravotná služba

Pre zamestnávateľov poskytujeme preventívne priehliadky pre svojich zamestnancov  podľa požiadaviek. Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci doporučujeme zamestnávateľom na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci.

Preventívne prehliadky pre zamestnávateľov:

 •  vstupné
 • periodické
 • výstupné

Podľa potreby zamestnávateľa zabezpečujeme aj:

 •  vyšetrenie zraku
 • vyšetrenie farbocitu
 • odbery krvi
 • EKG