XIII. jarna interaktivna konferencia

Praha 26-28.04.2019

Na pozvanie českých kolegov som sa aktívne zúčastnila na IX. jarnej interaktívnej konferencii Spolecnosti všeobecného lékařství ČSL JEP v Prahe , s prednáškou : Praktické lekárstvo na Slovensku 
Súčasne som českých kolegov pozvala na  WONCA konferenciu, ktorá sa už čoskoro uskutoční v Bratislave